Tumblelog by Soup.io
  • twistandshout
  • Annju
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

9824 db56 420
Reposted fromoll oll viaEtnigos Etnigos
5079 96c1 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
2747 bb56 420
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
7229 51cc 420
Reposted fromRurutia Rurutia viatobecontinued tobecontinued
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
Reposted fromlovvie lovvie viahavingdreams havingdreams
Reposted fromFlau Flau viasunako sunako
4038 fa0b 420
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viasunako sunako
5378 2323 420
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viasunako sunako
9695 b5d2 420
Reposted frominspired inspired viairmelin irmelin

February 08 2019

3324 c892 420
Reposted frommisza misza viairmelin irmelin
3708 be94 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4684 6f6d
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
6784 9eba 420
5624 47d7 420
Reposted from1911 1911 viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
9647 c614 420
Reposted fromPonly Ponly viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
5062 e806 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaunmadebeds unmadebeds

February 05 2019

2371 94ef 420
Reposted fromhare hare viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl