Tumblelog by Soup.io
  • Annju
  • twistandshout
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromFlau Flau viaelinela elinela

May 30 2019

    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viahavingdreams havingdreams
1665 520a 420
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
2361 e6cb 420
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
7952 1818 420
tak się powinno wychowywać. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
0073 0f90 420
Reposted fromlllm lllm viainsanedreamer insanedreamer
1087 e122 420
Reposted frombabyface babyface viahavingdreams havingdreams
4655 3606 420

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
6564 5be2 420
Reposted fromhormeza hormeza viahavingdreams havingdreams
4530 18e1 420
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
9274 6cf7 420
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
2439 8139 420
Eros diary 2015
7543 c22b 420
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
3376 2acb 420

Airplane! / Czy leci z nami pilot? (1980)
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viairmelin irmelin
2150 ddba 420
Reposted fromfine-arts fine-arts viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl